Zagotavljanje stabilnosti brizga s sistemom APCplus KraussMafei – tako dober, da ga zavidajo še konkurenti

Zadnja leta se na področju brizganja srečujemo z velikim številom na novo razvitih opcij stroja, ki ponujajo pomoč pri nastavljanju stroja. Različni proizvajalci uporabljajo različna imena, čeprav gre velikokrat za enake ali zelo podobne sisteme. Tukaj se pa nadgrajeni patentiran sistem APCplus razlikuje od ostalih.

APCplus je patentiran sistem za zagotavljanje stabilnega brizga tekom procesa brizganja. Zasnovan je na osnovi starega sistema APC (iz angl. Adaptive Process Control), ki je bil razvit pri podjetju KraussMaffei. Sistem deluje tako dobro, da poizkušajo največji konkurenti izpodbijati patent na sodiščih, vendar do sedaj neuspešno.

Vsakemu, ki dela v proizvodnji brizganja, se veli¬kokrat zgodi, da izdelki kar naenkrat niso več dobri, vsi vpleteni pa trdijo, da ničesar niso spreminjali. Res je, da lahko nihče od vpletenih ni ničesar spreminjal, vendar je po drugi strani tudi res, da potem kar naenkrat dober izdelek ne more postati slab. Torej se je vendarle kaj spremenilo. Po navadi so te spremembe, zaradi katerih je včasih tudi nekaj hude krvi med vpletenimi, skrite našim očem oz. se v proces prikradejo skozi stranska vrata, mi pa jih ne opazimo.


Možni zunanji dejavniki, ki vplivajo na proces:

Pred leti smo v nekem podjetju ugotovili, da na kakovost brizgancev vpliva odpiranje velikih zunanjih vrat viličarju, ki je v proizvodno halo vstopal in izstopal. Občutno poslabšanje (slabi kosi) je bilo zaznano pozimi, poleti tega pojava skoraj ni bilo. Teh dejavnikov je veliko in težko je vse predvideti (temperatura v pro¬izvodnji, vlažnost zraka, dan, noč, poletje, zima, nihanja v šaržah materiala, različen zadrževalni čas v sušilnih naravah in transpor¬tnih ceveh). Prav zaradi tega so pri podjetju KraussMaffei razvili sistem APCplus, ki naj bi to preprečeval oz. samodejno kompenziral.APCplus poskrbi za stabilnost procesov

Tehnologija APCplus deluje podobno kot tempomat v vozilu. Tempomat samodejno uravnava dovod goriva motorju, tako da vozilo ohranja enakomerno hitrost, ki jo izbere voznik, ne glede na spreminjajoče se razmere na cesti in jakost vetra. Vozilo ohranja stalno hitrost, tudi kadar se zunanji pogoji spremenijo. Podobno deluje tehnologija APCplus, ki skrbi za to, da imajo izdelani kosi pred¬pisano maso ves čas proizvodnje, tudi če se vmes zaradi zunanjih dejavnikov parametri spremenijo.

Uporabniki in delovni proces so tako na boljšem, saj se zagotovi konstantna kakovost komponent. Tehnolog določi trenutne optimalne nastavitve, sistem APCplus pa zaznava odstopanja in trenutno stanje nenehno prilagaja predpi¬sanim nastavitvam. Vse napake se odpravljajo sproti (on-line) tekom brizga in izdelki so konstantno na najvišji kakovostni ravni.


Kako sistem APCplus deluje

Sistem rešuje nastale probleme v samo dveh korakih:

1. korak: Določitev reference

Najprej izberemo tip materiala in vsebnost ustreznega polnila. Na podlagi teh dveh ključnih podatkov, se sistem APCplus razlikuje od ostale konkurence.

Na sliki prikaz izbora materiala
Na sliki prikaz izbora polnila

Sistem APCplus nato analizira trenutno stanje procesa. Tako lahko stroj vseskozi zagotavlja stabilno izvajanje nastavljenega procesa, tudi kadar se zaradi zunanjih dejavnikov (npr. odstopanj med različni¬mi šaržami) spremeni viskoznost materiala v polžu ali viskoznost znotraj orodja. Te spremembe se zaznajo s spremljanjem točno določenih ključnih parametrov, npr. krivulje tlaka brizganja.

2. korak: Krmiljenje

Stroj se na podlagi algoritmov obdelanih procesnih podatkov, zbranih v prvem koraku, odzove na aktualno stanje procesa in pri tem upošteva predpisane omejitve. Sistem APCplus prilagodi preklo¬pno točko in profil naknadnega tlaka glede na trenutno viskoznost taline in trenutni pretočni upor v orodju. Na ta način se odstopanja kompenzirajo sproti in v sklopu aktualnega vbrizga. To pa poleg drugih prednosti prinaša tudi občutno večjo robustnost proizvo¬dnega procesa. Sistem APCplus poskrbi za enakomerno maso vbrizgov znotraj zelo ozkega tolerančnega območja. Rezultat so izdelki stalno visoke kakovosti, kar potrjujejo tudi različni že izvedeni projekti za naroč¬nike. V tem procesu je bila vrednost Cpk izmerjena pred aktivira¬njem sistema APCplus in po njem. V vsakem primeru so bile dosežene občutne izboljšave.

Krivulja brizgalnega tlaka v odvi¬snosti od časa: sistem APC+ med brizganjem spremlja delovanje protipovratnega ventila, karakteristike pretoka in viskoznost taline:

Korenite spremembe proizvodnega procesa

Učinkovita proizvodnja omogoča ustvarjanje največjih možnih prihrankov, zlasti kadar gre za proizvodnjo večjega obsega. S tehno¬logijo APCplus so proizvodni procesi veliko bolj stabilni, kakovost uporabljenih komponent pa se lažje ohranja na visoki ravni. Koli¬čina izmeta se na račun večje stabilnosti mase izdelka drastično zmanjša, preprečijo se nepotrebne izgube materiala.

Prikaz večje stabilnosti mase izdelka z APCplus:

Od sodobne proizvodnje pričakujemo čedalje več: biti mora kar najbolj prilagodljiva in stroškovno učinkovita. Zastoje, dolgo-trajne zagone in nihanja v proizvodnji je torej treba zmanjšati na najmanjšo možno mero. Tehnologija APCplus tako omogoča hitrejši zagon strojev, uporabnik pa se lahko zanese na to, da bo proces potekal stabilno ne glede na morebitne moteče dejavnike.

Prikaz ponovnega zagona stroja po zaustavitvi:

Zadnje obdobje ekologija vedno bolj prihaja v ospredje in izdelava izdelkov iz recikliranega materiala občutno zmanjšuje vplive na okolje v primerjavi z originalnim materialom. Prav tako je ključnega pomena delež uporabe mletine. Kot za primer, novi material PE povzroči ogljični odtis 1,79 kg CO2/kg, medtem ko interno mleti dolivki iz materiala PE povzročajo ogljični odtis 0,27 kg CO2/kg. S sistemom APCplus dosežemo do 6 x manjšo spremembo mase izdelka z večanjem deleža reciklata v primerjavi brez APCplus.

Prikaz spremembe mase izdelka z večanjem deleža reciklata.

Varčevanje energije in krajši ciklusni časi

Za zmanjšanje izmeta na najnižjo možno raven se pri določanju strojnih nastavitev običajno upoštevajo varnostne rezerve. To pa pravzaprav ni potrebno. Če po nepotrebnem podaljšujete ciklusne čase in delate pri previsokih temperaturah, namreč zapravljate dragocene vire. S tehnologijo APCplus bo delovni proces vedno op¬timalen, z optimalno porabo energije in optimalnimi ciklusnimi časi.

Sklep

Tehnologija APCplus, ki so jo razvili pri proizvajalcu strojev Kra¬ussMaffei, omogoča takojšnjo odpravo nihanja, ki je običajno v proizvodnji brizganja. Ta tehnologija prinaša številne koristi za predelovalce umetnih mas: kakovost komponent na stalno visoki ravni, zmanjšanje izmeta, zmanjšanje stroškov materiala in pre¬prostejšo raba recikliranih materialov. Poleg tega tehnologija APCplus povečuje energijsko učinkovitost. APCplus je na voljo na strojih vseh serij proizvajalca KraussMaffei.

Zmanjševanje stroškov z aplikacijo APC+:Za več informacij nam pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Flex

KMS je uspešno in uveljavljeno podjetje, specializirano predvsem za področje brizganja plastičnih mas. Zastopamo znane svetovne proizvajalce opreme za predelavo plastike in tudi proizvajalce opreme za obdelavo kovin.

Svojim partnerjem ponujamo kakovostno opremo za predelavo umetnih materialov in obdelavo kovin, individualno svetovanje, hitre in strokovne rešitve.

Naš cilj je ostati dolgoročen partner in aktivni udeleženec pri posodabljanju proizvodnje v podjetih.

Kontakt

KMS, d.o.o.
Poslovna cona A 34
4208 Šenčur
Slovenija, Evropa

F: +386 (0)4 25 16 155

T: +386 (0)4 25 16 150

E: info@kms.si

ID št. za DDV: SI12659703