KraussMaffei Berstorff

Stroji za ekstruzijo
KraussMaffei Berstorff


Širok proizvodni program ekstruzijske tehnike, združen pod blagovno znamko KraussMaffei Berstorff, ponuja inovativne stroje za ekstruzijo plastičnih materialov in gume.

Visoko kakovostni stroji KraussMaffei Berstorff vam omogočajo odločilno prednost na tržišču.

Poleg enopolžnih in dvopolžnih ekstrudorjev za plastiko in gumo dobavlja KraussMaffei Berstorff celotne proizvodne linije za kompaundiranje, fizikalno penjenje, ekstruzijo cevi, profilov, folij in plošč, proizvode iz tehnične gume in cestne pnevmatike, ki se uporabljajo v kemijski, avtomobilski, gradbeni in pohištveni industriji.


Enopolžni ekstrudor za proizvodnjo cevi
Enopolžni ekstrudor za proizvodnjo cevi
Direktna ekstruzija
Direktna ekstruzija

Celovite rešitve na ključ

KraussMaffei je vaš partner od prvih načrtovanj, preko razvoja optimalnih rešitev do dobave strojev. Stranke po celem svetu imajo koristi s posebnimi znanji in tehnologijami, ki jih ponuja KraussMaffei Berstorff. Zanesejo se lahko na znanja o predelovalnih procesih in njihovi uporabi in na širok proizvodni program. KraussMaffei Berstorff zagotavlja zanesljivo dobavo rezervnih delov in strokoven servis. Poleg projektiranja in dobave vašega sistema poskrbi KraussMaffei Berstorff tudi za zagon, vzdrževanje in nadgradnjo ter izobraževanje operaterjev in tehničnega osebja.

KraussMaffei Berstorff ima proizvodnjo locirano v Münchnu in Hanovru v Nemčiji, kjer uporablja najmodernejše proizvodne metode in tehnologije. To omogoča natančno načrtovanje, standardiziran delovni proces in učinkovito proizvodnjo. Stranke profitirajo z optimalno kakovostjo dobavljenih izdelkov in zanesljivimi roki dobave. V svojih laboratorijih ponuja KraussMaffei Berstorff obširne preizkuse strojev in materialov, npr. testiranje novih receptur, ki so strokovno podprti s strani inženirjev in tehnikov.


Naprava za proizvodnjo gumi profilov z jekleno ojačitvijo
Naprava za proizvodnjo gumi profilov z jekleno ojačitvijo
Schaumtandex naprava za proizvodnjo izolacijskih plošč
Schaumtandex naprava za proizvodnjo izolacijskih plošč

Povečane zahteve za ekstrudirane izdelke in pričakovanja po gospodarnejši proizvodnji so v zadnjih letih pripeljali do izrednega napredka v ekstruzijski tehniki. KraussMaffei Berstorff je s svojimi tehničnimi inovacijami in patenti močno prispeval k inovativnim in gospodarnim procesom.Ekstruzija plastike

Enopolžni ekstrudorji polnjeni s talino
Enopolžni ekstrudorji KraussMaffei Berstorff s premerom polža od 250 do 800 mm z veliko kapaciteto za odlično mešanje, optimalno odplinjevanje in zanesljivo hlajenje taline.

Kompaundiranje
Dvopolžni ekstrudorji s premerom polža od 25 do 324 mm za različne naloge v predelavi umetnih mas in ostalih osnovnih materialov. Naprave za kompundiranje KraussMaffei Berstorff so zasnovane tako, da se prilagodijo specifičnim zahtevam vašega proizvoda in vam zagotavljajo trajen poslovni uspeh. Bogata znanja na področju procesnega inženirstva vseh ključnih ekstruzijskih postopkov za plastične in ostale osnovne materiale, izkušnje in sposobnosti v konstrukciji in izdelavi strojev so zagotovilo, da ekstruzijske linije KraussMaffei Berstorff natančno ustrezajo specifični recepturi in proizvodnemu postopku.

Ekstruzija cevi
KraussMaffei Berstorff nudi kot sistemski dobavitelj vse komponente za izdelavo cevi iz umetnih mas, premera od 12 do 2400 mm, vključno s komponentami za avtomatizacijo. V proizvodnem programu so enopolžni, isto in proti smerni dvopolžni ekstrudorji s pripadajočimi glavami za izdelavo cevi, elementi ekstruzijskih linij in popolnoma avtomatizirane linije za ekstruzijo standardnih in posebnih cevi.

Ekstruzija penjenih izdelkov
KraussMaffei Berstorff že desetletja projektira in izdeluje najmodernejše ekstruzijske sisteme, od posameznih ekstrudorjev za penjenje do celotnih ekstruzijskih linij za proces fizikalnega penjenja PS, PE, PP in drugih visoko temperaturno obstojnih polimerov, kot so PET, PEI in PES. Schaumex in Schaumtandex ekstruzijske linije so idealne za:

  • Predelavo PS, PE, PET in drugih polimerov brez sprememb konfiguracije polža in cilindra
  • Uporabo okolju prijaznih penil (CO2 in ogljikovodiki)
  • Enostavno in učinkovito reciklažo ostankov zagona in odrezkov

Ekstruzija profilov
KraussMaffei Berstorff je dobavitelj celotne opreme za ekstrudiranje profilov, od posameznih strojev do celotnih ekstruzijskih linij. Proizvodni program vsebuje 32D konične in paralelne dvopolžne ekstrudorje z ali brez odplinjevanja in koekstrudorje za integrirane ekstruzijske sisteme. V programu so tudi posebne rešitve za ekstruzijo okenskih profilov ter majhnih in srednjih tehničnih profilov.

Ekstrudiranje folij in plošč
KraussMaffei Berstorff dobavlja ekstrudorje in celotne ekstruzijske linije za proizvodnjo folij in plošč iz PVC-ja in poliolefinov, ki so posebej prilagojene posebnim proizvodnim zahtevam posameznih kupcev, od ravnanja s surovinami do navijanja folije oz. paletiziranja plošč. Napredna konstrukcija KraussMaffei Berstorff 32D dvopolžnih ekstrudorjev zagotavlja trajno visoko kakovost in zmogljivost.

PVC granuliranje
Visoko zmogljivi sistemi za predelavo PVC mešanic v prašnati obliki v PVC granulat.

Direktno ekstrudiranje
Direktna ekstruzija znižuje strošek surovin in znatno povečuje gospodarnost ekstruzije cevi, plošč in profilov. Z dodatkom različnih polnil se znižujejo stroški za surovine in izboljšujejo lastnosti končnega proizvoda.

KraussMaffei Berstorff ekstruzijska linija z enopolžnima ekstrudorjema KME 60-36B/R in KME 45-36 B/R in ekstrudorjem za gumo Vac GE 90K x 24D za ekstruzijo toplotno skrčljivih zaščitnih cevi
KraussMaffei Berstorff ekstruzijska linija z enopolžnima ekstrudorjema KME 60-36B/R in KME 45-36 B/R in ekstrudorjem za gumo Vac GE 90K x 24D za ekstruzijo toplotno skrčljivih zaščitnih cevi
Ekstruzija PVC cevi s penjenim jedrom
Ekstruzija PVC cevi s penjenim jedrom


Ekstruzija gume

  • Ekstrudorji in ekstruzijske linije za komponente cestnih pnevmatik in tehničnih proizvodov iz gume.
  • Naprave za proizvodnjo profilov in cevi iz gume, TPE in silikona, sestavljene iz visokozmogljivih ekstrudorjev, vulkanizacijske tehnike in pripadajoče opreme za kontinuirano proizvodnjo.
  • Visokotlačne gibljive cevi: po meri narejene, kontinuirano delujoče in popolnoma avtomatizirane ekstruzijske linije, od priporočila receptur do preverjanja kakovosti izdelanih cevi.
  • Sistemi za oplaščevanje valjev in cevi z različnimi gumijastimi kompaundi.
  • AUMA rotacijske stiskalnice za istočasno spajanje in vulkaniziranje več gumijastih slojev.
  • Sistemi za proizvodnjo klinastih jermenov, transportnih trakov ...


Flex

KMS je uspešno in uveljavljeno podjetje, specializirano predvsem za področje brizganja plastičnih mas. Zastopamo znane svetovne proizvajalce opreme za predelavo plastike in tudi proizvajalce opreme za obdelavo kovin.

Svojim partnerjem ponujamo kakovostno opremo za predelavo umetnih materialov in obdelavo kovin, individualno svetovanje, hitre in strokovne rešitve.

Naš cilj je ostati dolgoročen partner in aktivni udeleženec pri posodabljanju proizvodnje v podjetih.

Kontakt

KMS, d.o.o.
Poslovna cona A 34
4208 Šenčur
Slovenija, Evropa

F: +386 (0)4 25 16 155

T: +386 (0)4 25 16 150

E: info@kms.si

ID št. za DDV: SI12659703